Klachten

Wij doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over uw behandeling of onze manier van werken. Zegt u het dan alstublieft. Ook wij zijn mensen, en soms lopen dingen anders dan verwacht.

We leggen u vooraf altijd duidelijk uit wat we gaan doen. Heeft u vragen of bent u het ergens niet mee eens, zeg het ons dan direct. We leggen u graag (nogmaals) uit waarom een bepaalde behandeling in onze optiek noodzakelijk is.

Klachten, suggesties of juist complimenten: we horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren.

We proberen er samen uit te komen

Bent u ondanks onze inzet toch niet tevreden na afloop van uw behandeling? Dan kunt u de praktijk bellen of een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In een gesprek met uw tandarts of de praktijkmanager zoeken we dan naar een passende oplossing.

Tevreden patiënten vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom is Mondzorg Bemmel aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u informatie inwinnen bij het TIP (tandheelkundig informatiepunt) van de KNMT. Dit is een derde, neutrale partij. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos bemiddelen tussen u en uw tandarts om alsnog tot een oplossing te komen.

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag -indien de klacht gegrond is- een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.